Home

O Nama

O Nama

Кao univerzitetska grupacija, Medipol Univerzitet u Istanbulu pruža visoko obrazovanje za oko 648 stranih studenata iz 63 različite zemlje sa kvalifikovanim pristupom obrazovanju orjentisan na nauku i tehnologiju. Na našim visoko kvalificiranim odjelima, imamo potencijal za svijetliju budućnost sa našim akademicima koji su postigli međunarodni uspjeh u svojim djelatnostima i mogućnosti privilegiranog obrazovanja.

Misija

Мedipol Univerzitet u Istanbulu (МUI), koji nudi jedinstvene obrazovne usluge, ima za cilj

  1. da obrazuje sa pohvalnim izuzetnim kvalitetom;
  2. da se fokusira na proizvodnju, nauku i tehnologiju.

Pored toga, na MUI perspektivno obrazovani pojedinci su sposobni odgovoriti na stalno promjenjive zahtjeve društva i doprinijeti znanstvenim otkrićima i društvenom blagostanju.

Vizija

Obogaćen i prožet s tri karakteristike jakom organizacijskom kulturom, poduzetničkim duhom i trajnom dinamikom – da bude vodeći univerzitet – obrazovat će i voditi nauku i društvo.

Voditi progresivni obrazovni centar poput MUI, neprocjenjiva mi je privilegija i prilika.

Važno je naglasiti činjenicu da je MUI, poznati akademski brend, uvijek posvećen održavanju tople prijateljske atmosfere za sve, od svojih ljubaznih studenata do dostojanstvenih članova fakulteta.  Inspirišući ih – svoje studente i članove fakulteta – da istraju u svojim akademskim ciljevima učvršćujući svoje prijateljstvo, MUI je predodređen da pripremi svoje strudente za budućnost uvjeravajući ih da iskoriste visokokvalitetno obrazovanje koje im se nudi na univerzitetu.

 

Nesumnjivo, za uspostavljanje karijere, unos znanja je najbolja investicija koju možete učiniti.

Sa velikim poštovanjem,

Dr. Fahrettin Koca, M.D. ( Fahrettin Kođa )

Osnivač MUI

Istraživački Centar za Regenerativnu i Rekonstruktivnu Medicinu.

remer.medipol.edu.tr