Skip to main content

8 PROJECTS OF OURS WILL BE FUNDED WITHIN THE SCOPE OF TÜBİTAK 1001

15.01.2024

According to the scientific evaluation results of TÜBİTAK-ARDEB 2023 2nd Term 1001 Projects, eight academicians from Istanbul Medipol University are entitled to be funded with their projects.

Medipol_UNV_Guney_Kampus

The scientific evaluation process of the projects proposed to the Academic Research Funding Program Directorate (ARDEB) in the 2nd period of 2023 within the scope of TÜBİTAK "1001 - The Scientific and Technological Research Projects Funding Program" has been completed. As a result of the evaluation, eight academicians from Istanbul Medipol University were accepted with the projects they had prepared. In the 2nd period of 2023, 1,388 of the 1,474 project proposals submitted under the 1001 programme were taken into scientific evaluation. As a result of the evaluation, it has been decided to fund 225 project proposals, and 29 project proposals were conditionally accepted, provided that the deficiencies were completed.

Projects entitled to be supported by TÜBİTAK:

Prof. Dr. Hüseyin Arslan (School of Engineering and Natural Sciences)
“Araç Ağları için 6G Aday Dalga Formu Tasarımlarının Algılama Kabiliyetlerinin İyileştirilmesi” 

Prof. Dr. Bahadır Kürşat Güntürk (School of Engineering and Natural Sciences)
“Makine Öğrenmesi ile ABR Sinyallerinde Dalga Tespiti ve Frekansa Özel İşitme Eşiği Kestirimi”

Assoc. Prof. Özge ŞENSOY (School of Engineering and Natural Sciences) 
“Arrestini Doğrudan Hedefleyerek Arrestin-Taraflı Sinyalizasyonu Başlatabilen Küçük Moleküllerin Hesaplamalı Çalışmalarla Belirlenmesi ve Moleküllerin Etkinliklerinin In Vitro’Da Sınanması”

Assoc. Prof. Mustafa Çağlar Beker (School of Medicine)
“Nöronal Büyüme Düzenleyici-1'in Nöronal Hasar ve Nöroplastisite Üzerine Etkilerinin İncelenmesi”

Asst. Prof. Esra Nur Yiğit (International School of Medicine)
“Huntington Hastalığı Patofizyolojisinde Endoplazmik Retikulum- Mitokondri Temas Bölgelerinin Rolü”

Asst. Prof. Muhammed İkbal Alp (School of Medicine)
“Yapay Zekâ Destekli Biyonik Koku Ayırt Etme Sistemi Geliştirilmesi”

Prof. Dr. Nihat Bulut (School of Law)
“Türk Deprem Mevzuatının Yeterliliğinin Araştırılması ve İhtiyaç Duyulan Hukuki Düzenlemelerin Belirlenmesi: Japonya Örneği Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Çalışma”

Dr. Şükriye Bilir (Research Institute for Health Sciences and Technologies) 
“Memelilerde Omurilik Hasarının Mikro Rna Yardımı ile Onarılabilirliğinin Araştırılması”