Türkçe Yeterlilik Sınavı Duyurusu (Kayıt Dondurmuş Öğrenciler) 02.02.2023

Türkçe Hazırlık Okulu tarafından 02.02.2023 tarihinde Bahar Dönemi Türkçe Yeterlilik Sınavı düzenlenecektir

Sınava başvurular için son tarih 30.01.2023’tür. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Sınava katılamayan öğrenciler, Türkçe Hazırlık Okuluna devam etmelidir.

Başvuru linki: https://forms.gle/gmzhZqWbwfedwqtK8

Sınava kimler katılabilir?

  • Güz döneminde dönem dondurma işlemi yapan ancak bahar döneminde bölüme başlamak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler.
  • Eğitim dili %70 Türkçe bölümlere kayıtlı olan ancak güz döneminde İngilizce hazırlık eğitimine devam eden yabancı uyruklu öğrenciler.
  • Türkçe Hazırlık sınıfı olup dersleri kaçırmış olan öğrenciler

Türkçe Hazırlık Okulumuzda aktif olarak derslere devam eden öğrencilerimiz için ayrıca muafiyet sınavı düzenlenecektir. Bu sebeple Türkçe Hazırlık Okulumuzda derslerine devam eden öğrencilerimiz bu sınava katılmamalıdır.

Sınav, İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Kuzey Kampüs’te yapılacaktır. C Blok, zemin kat.

Sınava katılacak öğrenciler en geç saat 09:45’te sınav salonunda olmalıdır. Okuma-yazma sınavının süresi 1 saat 40 dakikadır. Dinleme sınavı 40 dakikadır.

Sınava gelirken tüm öğrenciler; kimliklerini ve kalemlerini yanında bulundurmalıdır. Öğrencilerin e-mail adresi ve öğrenci numarası bilgileri de gerekecektir.

Sınav sonuçları mebis üzerinden ilan edilecektir.

Sınav yüz yüze yapılacaktır. Online sınav yapılmayacaktır.

Sınav iki aşamalı olarak düzenlenecektir.

  1. Aşama: Dinleme, okuma, yazma alanlarında sınav uygulanacaktır. 1. Aşamanın sonucunda dinleme okuma yazma beceri alanlarından herhangi birinden 13 puanın altında sonucu olan öğrenciler konuşma sınavına katılmaya hak kazanamaz.
  2. Aşama: Sınavın 1. Aşamasında tüm beceri alanlarında 13 ve üstü puan alan öğrencilerin isimleri, web sitesinde ilan edilecektir. Sınav sonucuna göre tüm becerilerden 13 puan sınırını geçen öğrenciler konuşma sınavına çağrılacaktır. Sınava katılan öğrencilerin isimleri ve sınava katılacakları gün-saat belirtilecektir.

Sınavda dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri 25 puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencinin her beceri için en az 13 puan alması gerekmektedir. Aksi takdirde seviyesi, puanına karşılık gelen seviyenin bir alt seviyesine düşer. Sınav sonuçlarına göre B2-C1 seviyesinde olduğu tespit edilen öğrencileri Türkçe Hazırlıktan muaf olacaktır. (70 ve üstü = C1, 60-69= B2, 50-59= B1, 40-49= A2, 30-39=A1)