RESEARCH CENTERS

Mediterranean Studies Application and Research Centre

Mediterranean Studies Application and Research Centre aims to develop a platform of discussion, understanding and cooperation on social, cultural, religious, political, ethnic, and other human problems that prevail in the entire Islamic geography including the Balkans and the Caucasus, especially in the Mediterranean basin, and hinder the civilized presence.

Health Systems and Policies Practice and Research Centre

Our university was founded to carry out studies that would contribute to health-related issues, produce evidence-based policies and guide health administrators and policymakers by utilizing the knowledge of experts from different disciplines under its umbrella. The intention is to become a reference center that produces and steers innovative policies at local, national, and international levels for health systems and policies.

Biotechnology and Bioengineering Practice and Research Centre (BIOMER)

The center aims to be an internationally competitive research institute that will bring researchers in medicine and engineering together in joint projects in the same environment. The center provides a desirable employment area for qualified scientists and assistant staff members through its available research and infrastructure facilities also aims to help the development of associate degree and undergraduate students and contribute them to our country and the science world as new researchers. With substantial national and international ties, BIOMER will become the hub of studies between universities, disciplines, and nations in line with these goals.

Climate Change Studies Practice and Research Centre

The key objective of this center is to research the adverse impacts of climate-induced changes on our country and take mitigation measures against such adverse impacts. Additionally, the objectives of the center include the conduct of scientific studies on how to adapt to climate change.

Dream, Sleep and Hypnosis Studies Practice and Research Centre (RUHMER)

The center deals with sleep and dreams by a multidisciplinary approach using various instruments, such as EEG, PSG, tDCS, TMS and Neuropsychological Assessment, together with a team of graduate and doctoral researchers along with experienced psychiatrists and neurologists.

IT Law Research Centre

Istanbul Medipol University Information Technology (IT) Law Research Center, which is designed to play an active role in determining the policies to be followed in relation to Turkey and introducing the critical applicable legal regulations, aims to remediate the inadequacy of skilled legal professionals in this field through undergraduate, graduate and certificate programs and bring up the related national primary concerns and policies to the agenda of the country and inform the public of significant issues in this field. The center organizes regular workshops in IT law and closely follows the agenda of IT with panels and conferences where academicians and skilled practitioners are invited to evaluate current developments.

International Law and Foreign Policy Research Centre

Istanbul Medipol University International Law and Foreign Policy Research Centre aim to provide the public with insight into significant problems in international law and foreign policy by analyzing actual and potential problems in these fields and taking an active role in efforts to solve these problems.

Biolaw Research Centre

The Biolaw Research Centre, which aims to study usual and unusual formations and structures such as gender identity discussions, organ transplantation, wet nursing, cloning, and superior race (eugenics), was established to ensure the development of law along with biological sciences.

Pharmaceutical and Health Law Application and Research Centre

The center carries out studies to discuss the legal problems encountered in medicine and propose solutions, to conduct the research projects required by national and international public and private institutions-organizations, to provide training and consultancy services, and to contribute and support undergraduate and graduate education.

Istanbul Medipol University Distance Education Practice and Research Centre (MUZEM)

MUZEM aims to carry out research and development, practical studies, and publications related to distance education at the university, open e-learning based courses and programs at all levels, support the courses offered at the university through e-learning, and organize diploma and certificate programs for all segments of the society wherever needed.

Continuing Education Practice and Research Centre (SEM)

At Istanbul Medipol University Continuing Education Centre, educational programs are developed by our university’s academic staff members and educationists.  The objective of this center is to offer educational programs other than those included in our university’s undergraduate and graduate programs to the benefit of public and private sectors and provide advising and educational services wherever needed by these sectors.

Oral and Dental Health Education Practice and Research Centre

Istanbul Medipol University Oral and Dental Health Education Application and Research Centre started its activities in February 2016 with the approval of the Higher Education Council following the article 7 / d-2 amended by the law numbered 2547.

Unkapanı Hastanesi ve Esenler Kliniklerinde Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde eğitim ve sağlık hizmetleri verilmektedir. Üniversitemizin işbirliği protokolü imzaladığı Medipol Mega Hastaneler Kompleksi Diş Hastanesi’nde eğitim ve araştırma altyapısına katkı sağlıyoruz.

Yerleşke: Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Esenler Hastanesi

Telefon: +90 212 4401000

Address: Birlik Mah. Bahçeler Cd. No:5 Esenler/İstanbul

Campus: Medipol University Kavacık (Main Campus)

Telefon: +90 444 85 44

Address: Unkapanı, Atatürk Bulvarı No:27 34083 Fatih/İstanbul

Geleneksel ve Bütünleştirici Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Medipol Üniversitesi Geleneksel ve Bütünleştirici Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2013 yılında Türkiye Yükseköğretim Kurulu kararı ile kurulmuştur.

Geleneksel ve bütünleştirici tıp uygulamalarının bilimsel yöntemlerle araştırılması, tıp doktorlarının lisans döneminde kanıta dayalı bilgilerle öğretilmesi ve mezuniyet sonrası uygulamalı eğitimlerle güçlendirilmesi hedeflendi.

Merkez, faaliyetlerini üniversitenin başkanlığında yürütmektedir. Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ile işbirliği içinde düzenlenen eğitim programlarımız, üniversitemizin akademik kadrosu ve eğitim uzmanları tarafından hazırlanmaktadır.

Eğitim programlarına katılanlar İstanbul Medipol Üniversitesi tarafından “BAŞARI BELGESİ” veya “KATILIM BELGESİ” alırlar.

Sağlık Bilimleri ve Teknolojisi Araştırma Enstitüsü

Medipol SABITA bünyesinde İleri Mikroskopi Laboratuvarları, Hücre Kültürü Laboratuvarları, Moleküler Biyoloji Laboratuvarları, Beyin Araştırma Laboratuvarları, Bilişsel Sinirbilim Laboratuvarları, Metabolizma ve Beslenme Laboratuvarları, Elektrofizyoloji Davranış Laboratuvarları, Farmakognozi, Sentetik Kimya Laboratuvarları ve Sistem Biyolojisi gibi en ileri teknoloji ile donatılmış laboratuvarlar bulunmaktadır. Laboratuvarlar.

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Türk diline ve Türk kültürüne artan ilgi ile Türkçeyi Türkçe olmayanlara öğretmek vazgeçilmez ve sürekli gelişen bir bilim haline gelmiştir. Merkez, yurt dışından yükseköğretim kurumlarında okumak için gelen uluslararası öğrencilere Türkçe öğretmeyi, Türkiye’den yurt dışına giden öğretim elemanlarının Türkçe öğretmek üzere yetiştirilmelerini sağlamak, gerekli yabancı dillerde kurslar düzenlemek, gerekli belgelemeleri yapmak ve materyal çalışmaları yapmak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak projeler yürütmek, ulusal ve uluslararası alanda oluşan bilgi birikimini çeşitli etkinliklerle paylaşmak ve karşılaşılan sorunlara odaklanan özgün araştırma ve incelemeye dayalı bilimsel araştırmaların önünü açmaktır. Türkçe öğretmek.