15-06-2016

per person /
$

Free

Home Courses

علوم بهداشت و سلامت

علوم بهداشت و سلامت

Teacher

Category

Course Attendees

Still no participant

Our Program

08:45

Registration

Registration

08:45

Aivamus volutpat eros pulvinar velit laoreet, sit amet egestas erat dignissim. Sed quis rutrum.

Vivamus volutpat eros pulvinar velit laoreet, sit amet egestas erat dignissim. Sed quis rutrum tellus, sit amet viverra felis. Cras sagittis sem.

Lorem Ipsum

Vivamus volutpat eros pulvinar velit laoreet, sit amet egestas erat dignissim. Sed quis rutrum tellus, sit amet viverra felis. Cras sagittis sem sit amet urna feugiat rutrum. Nam nulla ipsum, venenatis malesuada felis quis, ultricies convallis neque. Pellentesque tristique fringilla tempus.

09:45

Opening Remarks

Opening Remarks

09:45

Aivamus volutpat eros pulvinar velit laoreet, sit amet egestas erat dignissim. Sed quis rutrum.

Vivamus volutpat eros pulvinar velit laoreet, sit amet egestas erat dignissim. Sed quis rutrum tellus, sit amet viverra felis. Cras sagittis sem.

Lorem Ipsum

Vivamus volutpat eros pulvinar velit laoreet, sit amet egestas erat dignissim. Sed quis rutrum tellus, sit amet viverra felis. Cras sagittis sem sit amet urna feugiat rutrum. Nam nulla ipsum, venenatis malesuada felis quis, ultricies convallis neque. Pellentesque tristique fringilla tempus.

10:00

Lesson 1

Lesson 1

10:00

Aivamus volutpat eros pulvinar velit laoreet, sit amet egestas erat dignissim. Sed quis rutrum.

Vivamus volutpat eros pulvinar velit laoreet, sit amet egestas erat dignissim. Sed quis rutrum tellus, sit amet viverra felis. Cras sagittis sem.

Lorem Ipsum

Vivamus volutpat eros pulvinar velit laoreet, sit amet egestas erat dignissim. Sed quis rutrum tellus, sit amet viverra felis. Cras sagittis sem sit amet urna feugiat rutrum. Nam nulla ipsum, venenatis malesuada felis quis, ultricies convallis neque. Pellentesque tristique fringilla tempus.

11:40

Coffee Break

Coffee Break

11:40

Aivamus volutpat eros pulvinar velit laoreet, sit amet egestas erat dignissim. Sed quis rutrum.

Vivamus volutpat eros pulvinar velit laoreet, sit amet egestas erat dignissim. Sed quis rutrum tellus, sit amet viverra felis. Cras sagittis sem.

Lorem Ipsum

Vivamus volutpat eros pulvinar velit laoreet, sit amet egestas erat dignissim. Sed quis rutrum tellus, sit amet viverra felis. Cras sagittis sem sit amet urna feugiat rutrum. Nam nulla ipsum, venenatis malesuada felis quis, ultricies convallis neque. Pellentesque tristique fringilla tempus.

12:00

Lesson 2

Lesson 2

12:00

Aivamus volutpat eros pulvinar velit laoreet, sit amet egestas erat dignissim. Sed quis rutrum.

Vivamus volutpat eros pulvinar velit laoreet, sit amet egestas erat dignissim. Sed quis rutrum tellus, sit amet viverra felis. Cras sagittis sem.

Lorem Ipsum

Vivamus volutpat eros pulvinar velit laoreet, sit amet egestas erat dignissim. Sed quis rutrum tellus, sit amet viverra felis. Cras sagittis sem sit amet urna feugiat rutrum. Nam nulla ipsum, venenatis malesuada felis quis, ultricies convallis neque. Pellentesque tristique fringilla tempus.

13:30

Lunch

Lunch

13:30

Aivamus volutpat eros pulvinar velit laoreet, sit amet egestas erat dignissim. Sed quis rutrum.

Vivamus volutpat eros pulvinar velit laoreet, sit amet egestas erat dignissim. Sed quis rutrum tellus, sit amet viverra felis. Cras sagittis sem.

Lorem Ipsum

Vivamus volutpat eros pulvinar velit laoreet, sit amet egestas erat dignissim. Sed quis rutrum tellus, sit amet viverra felis. Cras sagittis sem sit amet urna feugiat rutrum. Nam nulla ipsum, venenatis malesuada felis quis, ultricies convallis neque. Pellentesque tristique fringilla tempus.

14:30

Lesson 3

Lesson 3

14:30

Aivamus volutpat eros pulvinar velit laoreet, sit amet egestas erat dignissim. Sed quis rutrum.

Vivamus volutpat eros pulvinar velit laoreet, sit amet egestas erat dignissim. Sed quis rutrum tellus, sit amet viverra felis. Cras sagittis sem.

Lorem Ipsum

Vivamus volutpat eros pulvinar velit laoreet, sit amet egestas erat dignissim. Sed quis rutrum tellus, sit amet viverra felis. Cras sagittis sem sit amet urna feugiat rutrum. Nam nulla ipsum, venenatis malesuada felis quis, ultricies convallis neque. Pellentesque tristique fringilla tempus.

16:00

Coffee Break

Coffee Break

16:00

Aivamus volutpat eros pulvinar velit laoreet, sit amet egestas erat dignissim. Sed quis rutrum.

Vivamus volutpat eros pulvinar velit laoreet, sit amet egestas erat dignissim. Sed quis rutrum tellus, sit amet viverra felis. Cras sagittis sem.

Lorem Ipsum

Vivamus volutpat eros pulvinar velit laoreet, sit amet egestas erat dignissim. Sed quis rutrum tellus, sit amet viverra felis. Cras sagittis sem sit amet urna feugiat rutrum. Nam nulla ipsum, venenatis malesuada felis quis, ultricies convallis neque. Pellentesque tristique fringilla tempus.

15:30

Lesson 4

Lesson 4

15:30

Aivamus volutpat eros pulvinar velit laoreet, sit amet egestas erat dignissim. Sed quis rutrum.

Vivamus volutpat eros pulvinar velit laoreet, sit amet egestas erat dignissim. Sed quis rutrum tellus, sit amet viverra felis. Cras sagittis sem.

Lorem Ipsum

Vivamus volutpat eros pulvinar velit laoreet, sit amet egestas erat dignissim. Sed quis rutrum tellus, sit amet viverra felis. Cras sagittis sem sit amet urna feugiat rutrum. Nam nulla ipsum, venenatis malesuada felis quis, ultricies convallis neque. Pellentesque tristique fringilla tempus.

18:30

Download the slides

Course Reviews

Still no reviews

شرح دوره

دانشکده ی علوم  بهداشت وسلامت متشکل از ۱۱ رشته ی تحصیلی است که توسط مجامع دولتی  به عنوان  مشاغل  رسمی  شناخته  می شوند  از این  رو تمامی  این برنامه ها  فرصت  پیشرفته در زندگی  حرفه ای برای فارغ‌التحصیلان  فراهم  می آورد ضمن اینکه  هدف موفقیت های تحصیلی بالا حفظ  میشود  مفتخر  هستیم که فارغ‌التحصیلان ما مشکل چندانی در یافتن مشاغل ندارند با توجه  به اینکه اکثر فارغ‌التحصیلان ما با اعضای  هیئت  علمی ما جهت انجام فعالیت های علمی حین تحصیل در دانشگاه فعالیت میکنند. و این همکاری ،موفقیت های چشمگیری  در سطح علمی و بین المللی بدست  میدهد این واقعیت ها مارا در جهت  دستیابی به استاندارهای بالاتر سوق می دهد.همچنین مفتخر هستیم که اعضای صاحب  نام ها علمی یان در سطح علمی و بین المللی  در رای روند آموزشی  هر کدام از رشته ها قرار دارند .دانشجویان ما امتیاز  ویژه‌ای بهره مندی  از مدرسین متخصص  در تمامی دوره ها و موقع  نیاز دارند .با توجه به اینکه  نیازها و انتظارات مدام در حال  تغییر و تحول است مفردات هر رشته بصورت  دوره ای در حال باز بینی است.همچنین مفهوم  آموزش  دائمی مد نظر قرار میگیرد.در ارائه ی تمامی رشته هالابراتوارهای مجهز به روز، تحقیقاتی و بالینی در مراکز ما قابل استفاده  است .دانشگاه و بیمارستان ما یکی از بزرگترین و پیشرفته ترین  بیمارستان، در کشور و منطقه، با صرفه نظر از ذکر بیمارستانها متوسطه ی گروه  بهداشت مدیپول می باشد.مجهز بودن به این امکانات تاثیر بسزایی بر کیفیت فعالیتهای اداری و بالینی دانشجویان دارد .تنوع برنامه ها و همکاری موثر بین آنها به همراه زیر ساختهای علمی و فیزیکی  برتر از جمله ی فاکتورهایی هستند که دانشجویان ما را قادر میسازد که برای مواجه با چالشهایی آینده آماده شوند

رشته های ارائه شده در این دانشگاه 

هرگو‌تراپی

مددکار اجتماعی

زبان و گفتار درمانی

رژیم غذایی و تغذیه

توانبخشی و فیزیک درمانی

پرستاری

مدیریت بهداشت

رشد و نمو بچه

مامایی

شنواسنجی

پروتز دندان

Our Main Teachers

دانشکده ی علوم بهداشت وسلامت متشکل از ۱۱ رشته ی تحصیلی است که توسط مجامع دولتی به عنوان مشاغل رسمی...

دانشکده ی علوم بهداشت وسلامت متشکل از ۱۱ رشته ی تحصیلی است که توسط مجامع دولتی به عنوان مشاغل رسمی...

Price : Free

Max Availability : 40

Question