SCHOOL OF DENTISTRY

per person /
$

Free

Home Courses

STOMATOLOŠKI FAKULTET

STOMATOLOŠKI FAKULTET

Teacher

Category

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Stomatološki Fakultet MUI implementira model obrazovanja stomatologa koji je odobrilo Udruženje za Stomatološku Edukaciju u Evropi (ADEE). Najvažnija svrha ovog novog modela obrazovanja je omogućiti MUI studentima da tijekom akademske godine steknu istraživačke i individualne vještine učenja kako u nauci, tako i u praksi. Svaki student Stomatološkog Fakulteta na MUI je edukovan kao stomatolog sa prestižnim medicinskim znanjem, stečenim zahvaljujući intenzivnim prvorazrednim medicinskim tečajevima tokom prve tri godine studija. Također, može iskoristiti priliku intenzivne prakse sa pacijentima na klinici; stoga, može bez problema upotpuniti svoju profesiju kada diplomira.

Our Main Teachers

Price : Free

Max Availability : 0

Question