دانشکده ی دندانپزشکی

COURSE PRICE FOR FREE

Home Courses

دانشکده ی دندانپزشکی

دانشکده ی دندانپزشکی

Teacher

Category

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

شرح برنامه

در دانشکده ی ما مدل آموزشی یا مفردات دندانپزشکی مورد تایید اتحادیه اروپا ارائه میشود. هدف اصلی این مدل آموزشی آنست که به دانشجویان اش کمک میکند مهارتهای یادگیری و تحقیق و پیشرفت را کسب کنند.

بواسطه ی آموزش فشرده ی پزشکی در سه سال اول تحصیلی، دانشجویان دندانپزشکی بعنوان دندانپزشکی خبره و حاذق تربیت میشود. همچنین این دانشجویان بخاطر اینکه فرصت کاراموزی فشرده و متعدد در کلینیک های مان را دارند موقع فارغ التحصیلی قابلیت ارایه خدمات دندانپزشکی بدون هیچ مشکلی دارا میباشند

Our Main Teachers

Price : Free

Max Availability : 0

Location : Kavacik/Istanbul

Question