Home

شیوه ی پذیرش دانشجو

شیوه ی پذیرش دانشجو

دانشجویان خارجی با در دست داشتن دیپلم متوسطه یا معادل می توانند در رشته ی مورد علاقه ی خود در دانشگاه  ما ثبت نام به عمل آورند. متقاضیان  باید مدارک مورد نیاز را در طول زمان اعلام شده از  طریق ایمیل یا بصورت حضوری  به مرکز ثبت نام ارائه دهند. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه  با کلیک بر روی موارد لیست شده ی ذیل  مراجعه کنید

افراد متقاضی  بایستی شرایط ذیل را احراز کرده باشند.

آخر یا دیپلمه دبیرستان  باشند.در صورتیکه  دانش آموز سال  افرادی که تابعیت خارجی داشته باشند.

1.فرادی که زمان ‌تولد، شهروند ترک‌ بوده ولی با مجوز وزارت کشور از شهروندی معاف شده باشند  البته در صورتیکه خروج از شهروندی به استناد ماده ی ۷قانون شهروندی  به شماره ی ۵۹۰باشد.

2.افرادی که تابع ماده ی  مذکور هستند عبارتند از : فرزندی که متولد مادر و پدر ترک داخل یا بیرون  ترکیه باشند. افرادی که متقاضی سهمیه ی  پذیرش دانشجویان  خارجی هستند باید  قانون ملیت یا شهروندی ترک را مطالعه کنند.

3.افرادی که قبلا تبعه ی خارجی بودند و بعدا شهروند ترکیه شده یا به عبارتی دو ملیتی هستند.

4.افرادی که شهروند ترک بوده و دیپلم متوسطه ی خود را از کشور خارجی به غیر از جمهوری قبرس ترک نشین شمالی کسب کرده باشند.

5.افرادی که شهروند  و ساکن قبرس  شمالی بوده و دیپلم متوسطه ی خود را از کشور مذکور اخذ کرده  و مدارک تمامی کلاسهای قبل از دانشگاه را با نمره ی عالی کسب کرده باشند و همچنین افرادی که بین سالهای ۲۰۰۵و ۲۰۱۰در کالج یا دبیرستانها ی کشورهای دیگر ثبت نام کرده باشند و در حال حاضر داری تمامی مدارک‌ دوره های ذکر شده را دارا بوده و یا در مرحله ی پذیرش باشند

1.افراد ترک‌ تبار که دیپلم متوسطه ی خود را از ترکیه  یا قبرس شمالی  اخذ کرده اند

2.افراد قبرس تبار (به استثنایی افرادی که دیپلم متوسطه ی خود را از دبیرستانها ی قبرس شمالی اخذ کرده و مدرکGCE AL  دریافت کرده باشند و افرادی که در کالج ها ودبیرستانهای  کشورهای دیگر  بین ۲۰۰۵و ۲۰۱۰ثبت نام کرده و ودر حال حاضر مدارکGCE AL را دریافت کرده و یا اخذ خواهند کرد

دو ملیتی هایی که مطابق ماده ی ۲.۱/a-2 3.این اساس نامه  از تولد، شهروند ترک باشند (به استثنای افرادی که دیپلم متوسطه  ی خود را از کشورهای خارجی به استثنای قبرس شمالی دریافت کرده باشند و افرادی که دیپلم متوسطه  ی خود را از مدرسه ی ترک در یک کشور خارجی  به جز قبرس شمالی اخذ نموده باشند )

4.دو ملیتی هایی که شهروند قبرس شمالی هستند  (به استثنای افرادی که دیپلم متوسطه ی خود را از دبیرستانها قبرس شمالی اخذ کرده و مدرکGCE AL را دریافت کرده باشند و در کالج ها یا دبیرستانها ی کشورهای دیگر بین سالهای ۲۰۰۵و ۲۰۱۰ثبت نام کرده باشند و در حال حاضر  مدارکGCE AL K را داشته و یا خواهند داشت

5.افرادی که در مدارس تحت نظارت  سفارت مطبوع  در ترکیه یا در دبیرستانها ی خارجی ترکیه در حال تحصیل و یا تحصیل کرده باشند و دو ملیتی هایی که مطابق ماده ی ۲.۱شهروند ترک باشند این افراد پذیرفته نمی شوند.

مراحل اقدام جهت ثبت نام

 

پروسه ی در خواست   ثبت نام برای سال تحصیلی ۲۰۱۸و ۲۰۱۹از طریق ایمیل یا بصورت حضوری به عمل می آورد  آدرس ایمیل زیر را جهت انجام این پروسه میتوانید استفاده کنید.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام 

فرم ثبت نام

گواهی نامه یا دیپلم متوسطه

(در صورتیکه داشته باشند)     (SAT 7226 )  نسخه ی  اصلی گواهی نامه یا نتایج آزمون

صفحه ی اصلی پاسپورت حاوی عکس متقاضی

یک قطعه عکس پاسپورت

تماس با دانشگاه مدیپول استانبول

Istanbul Medipol University

دفتر امور بین المللی

محله ی کاواجیک ، جاده ی ایکینجیلر ،شماره 1934810  دانشگاه مدیپول استانبول ،

بی کوز /استانبول _ترکیه .ایمیل

تلفن تماس:

+۹۰۲۱۶۶۸۱۵۱۸۷

و حداقل نمره ی قابل قبول جهت ثبت نام در دوره های کارشناسی  YÖSنتیجه ی آزمون     باید حداقل  60 از صد باشد.

آزمون ورودی دانشجویان خارجی که توسط آموزش عالی ترکیه برگزار می شود.YÖS

میانگین معدل دبیرستان باید حداقل  60 از صد بوده باشد

باید  1000(هزار ) باشد.     SATحداقل نمره ی

A باید سطح  GCEدر تمامی دروس حداقل نمره ی  احراز

در آزمونACT (آزمون کالج های امریکایی) برای رشته های پزشکی،  دندانپزشکی،  و داروسازی  حداقل 22 و برای دانشگاههای دیگر حداقل 20 می باشد.

برای   آزمون  تاوجیهی  که در اردن و فلسطین برگزار میشود حداقل نمره ی اخذ شده باید 70 از تمامی دروس باشد.

میانگین معدل دیپلم بین المللی کشور لبنان حداقل  نمره ی 15 از 20 می باشد.

افرادی که حداقل معدل دیپلم بین المللی شان  30 باشد.

میانگین معدل دیپلم   آبیتور حداقل 4 باید باشد.

. حداقل معدل دیپلم بین آملی فرانسه باید  12 از 20 باشد

. برای دیپلم  بین المللی الشاهادا طاناویه 180 از 240 می باشد

. میانگین معدل دیپلم پیش دانشگاهی و دبیرستان باید 15 از 20 باشد

. میانگین نمره ی اخذ شده از دانشگاه ملی قزاقستان باید 90 از 120 باشد

حداقل نمره ی آزمون ملی اندونزی باید  60 باشد.

ارزیابی و اعلام نتایج ارزیابی

 

1.درخواستهای ثبت نام توسط کمیسیون سه نفره متشکل از مدیریت واحد علمی مربوطه ارزیابی میشود

2.ارزیابی درخواست های ثبت نام و رتبه بندی داوطلبان جهت پذیرش طبق صلاحدید دانشگاه مدیپول استانبول بعمل میآید و متولیان دانشگاه در مورد  پذیرش دانشجو تام الاختیار است

برآورد معیارهای پذیرش  دال بر پذیرفته شدن در رشته ی درخواستی نمیباشد..3

اعلام نتایج و ثبت نام

اعلام نتایج ارزیابی و روند ثبت نام با اطلاعات مورد نیاز به آدرس ایمیل داوطلبان که از قبل روی فرم درخواست مندرج شده فرستاده میشود.

بعد از ارزیابی، دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه مدیپول استانبول ” نامه ی پذیرش” به آدرس  پست الکترونیکی شان ارسال میشود.

دانشجویان ملزم هستن با همراه داشتن نامه ی مذکور به نزدیکترین سفارت یا کنسولگری ترکیه جهت اخذ ویزا اقدام کنند

مدارک موردنیاز جهت درخواست ثبت نام

 

1.ارایه ی ترجمه ی رسمی گواهینامه ی دیپلم متوسطه که به تایید سفارت یا کنسولگری ترکیه در کشورشان رسیده باشد.

.2.تاییدیه ی ترجمه رسمی ریز نمرات از سفارت یا کنسولگری کشورشان

.3.نسخه ی اصلی نتایج آزمون که به تایید کنسولگری یا سفارت کشورشان رسیده باشد

(SAT Dİ: 7226)

4.گواهینامه ی دیپلمه ی معادل که از سفارت  یا کنسولگری کشور متبوعشان دریافت کرده باشند این گواهینامه بایستی دال بر معادل بودن گواهینامه ی اخذ شده از ایران که به تایید وزارت آموزش عالی ترکیه رسیده باشد.

5.کپی صفحه ی اول پاسپورت  دارای تاریخ اعتبار و به تایید سفارت یا کنسولگری کشور متبوعشان رسیده باشد

.ویزای دانشجویی که از سفارت ترکیه در کشور متبوعشان اخذ کرده باشند.6

7.داوطلبان متقاضی ثبت نام در دانشکده ی علوم پزشکی و دندانپزشکی بایستی مدرکی دال بر مهارت انگلیسی شان ارایه دهند.(TOEFL  Dİ: 3619)

8.ارائه ی مدرک موفقیت در آزمون مهارت زبان ترکی  دانشگاه مدیپول و یا نمره ی مهارت آزمون در زبان ترکی از تومر

9.اقامت دائم( طی یک ماه بعد از تاریخ ثبت نام به امور دانشجویی ارائه شود)

10.چهار قطعه عکس پاسپورتی

رسید بانکی که پرداخت بخشی از شهریه ی دانشگاه را نشان دهد.11

مدرک یا سندی دال بر ضمانت مالی 12.

13.ارایه ی فرم تکمیل شده ی ثبت نام

 

** ضمانت مالی

متقاضیان پذیرفته شده در دانشگاه مدیپول باید سندی مطمئن که متضمن پرداخت شهریه دانشگاه و نشان دهنده ی استطاعت سکونت در ترکیه طی تحصیل باشد.